Az objektumaim felhasználása · Using my objects

Általában minden objektumomat szabad licensz alatt adok ki, de néha jogi korlátozások miatt kénytelen vagyok zárt licenszet használni, méghozzá a Magyar Objektumtár Alap Licenszet. A következőkben ezzel kapcsolatban írok le tudnivalókat.

Zárt licensz alatt csak olyan objektumot adok ki, amelyikben a cgtextures.com oldalról származó textúra van. A CG Textures ugyanis nem engedi, hogy a textúráik szabad licenszű munkákban jelenjenek meg, így kényszerből a Magyar Objektumtár Alap Licenszet használom az ilyen objektumokhoz. Ez a licensz engedélyhez köti az objektumok módosítását, ami más fejlesztőknek nyűg. Ezért úgy döntöttem, hogy itt, a honlapomon engedélyt adok az ilyen objektumok módosítására bárkinek, anélkül, hogy azt kérné az alábbiak szerint.

A Magyar Objektumtár Alap Licensz alatt álló objektumaim módosítására, belőlük származékos munkák létrehozására és a módosított objektumok, illetve származékos munkák publikálására és terjesztésére ezennel engedélyt adok mindenkinek. Szintén engedélyt adok az illető objektumok pályákon kívüli terjesztésére is mindenkinek. Ezek az engedélyek időben nem korlátozottak.

I usually publish my objects under open licenses but sometimes this is not possible due to legal reasons. In this article I want to provide details about the right to modify these objects.

I only publish objects under closed licenses if they contain textures from cgtextures.com. CG Textures doesn’t allow their textures to be shipped under open licenses. Therefore I use the Hungarian Object Library Basic License for such objects. This license allows the use of objects but limits the right to modify the objects by requiring the author’s permission for modifications. I don’t wish to start playing with permissions again, so here I give the permission to anyone to modify my objects.

I hereby give permission to any parties to modify my objects under the Hungarian Object Library Basic License, to use and to distribute the modifed objects in their works. These permissions are not limited in time or location.